Hepaconissa asiantuntijat saavat asiantuntea. We do things the right way.

Energia- ja elinkaarisuunnittelu

Ilmaisenergian hyödyntäminen vaatii asiantuntemusta ja uusimpien suunnittelutyökalujen osaavaa käyttöä.

Vaatimukset kiristyvät

Kansalliset ja kansainväliset määräykset energiankulutuksen suhteen kiristyvät koko ajan. Oikeilla taloteknisillä ratkaisuilla on mahdollisuus saavuttaa määräysten mukaiset energiankulutustasot sekä merkittäviä säästöjä kiinteistöjen omistajille nyt ja tulevaisuudessa.

Keinoja on monia

Keskittymällä laadukkaisiin energiateknisiin ratkaisuihin (maa-, aurinko- ja jäteveden lämmön talteenotto, lämpöpumput, aurinkopaneelit, uusimman teknologian hyödyntäminen) saavutamme elinkaarikustannuksiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan parhaan lopputuloksen ihmisiä ja ympäristöä huomioiden.

Säästökohteiden löytäminen

Energiakatselmus toimii osana kulutusseurantaa, kiinteistön ylläpitoprosessia sekä energia- ja ympäristöasioiden hallintaa. Energiakatselmuksen avulla energiankäyttö tehostuu ja entistä tehokkaampi energiankäyttö merkitsee säästöjä energia- ja vesikustannuksissa. Meiltä löytyy sertifioidut katselmoijat.