Hepaconissa asiantuntijat saavat asiantuntea. We do things the right way.

LVI-suunnittelu

Hallitsemme sekä uudis- että korjausrakentamisen erilaisine muutostöineen.

Nyt ja tulevaisuudessa

Asunnoissa, liikekiinteistöissä, arvokiinteistöissä ja teollisuusrakennuksissa LVI-suunnittelu on talotekniikan perusta. Jatkuvasti kehittyvä toimintaympäristö vaatii myös suunnittelualaa pysymään kehityksessä mukana. Kokemus ja osaaminen uusiutuvien energiamääräysten ja tietomallisuunnittelun osalta takaavat asiakkaalle halutun lopputuloksen haastavissakin suunnitteluhankkeissa.

Laadukas sisäilmasto

Panostamalla oikeisiin suunnitteluratkaisuihin voidaan saavuttaa olosuhteet, jotka tukevat tilojen käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia. Toimiva sisäympäristö lisää myös työssä jaksamista sekä työn tuottavuutta. Terve ympäristö, terve ihminen.

Käyttötarkoituksen mukaisesti

Jokaisella rakennuskohteella on omat erityispiirteensä. Toisaalta kohteita yhdistää myös pitkälti samat tavoitteet – kestävä kehitys, hyvä sisäilmasto, energiatehokkuus, helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus. Asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeet antavat hyvät raamit suunnittelulle.