Hepaconissa asiantuntijat saavat asiantuntea. We do things the right way.

Räjähdyssuojausasiakirjojen laadinta (ATEX)

Hepacon on jo alusta asti osallistunut lain vaatimusten toteuttamiseen.

Lain vaatimaa

Hepacon on yksi niistä suomalaisista taloteknisistä suunnittelutoimistoista, joka on jo alusta asti osallistunut lain vaatimusten toteuttamiseen. Vastuu asiakirjojen olemassaolosta ja päivittämisestä on tilojen omistajalla. Lain toimeenpanoa valvoo työsuojelu- ja pelastusviranomaiset.

Selvitystyön sisältö

Vaadittava selvitystyö sisältää tyypillisesti riskien arvioinnin raportteineen ja korjauskehotuksineen, räjähdyssuojausasiakirjojen laatimisen sekä kohteen tarkistamisen sen jälkeen, kun merkinnät on tehty ja laite- ym. puutteet on korjattu.

Tyypilliset kohteet

Tyypillisiä kohteita ATEX-asiakirjojen laadinnalle ovat polttoaineen jakeluasemat, koulujen teknisten töiden tilat, maalaamot, elintarvike- ja prosessiteollisuuslaitokset, varavoimalaitokset, akkuhuoneet jne.