Hepaconissa asiantuntijat saavat asiantuntea. We do things the right way.

Sähkösuunnittelu

Digitalisaatiosta saadaan uutta virtaa sähkösuunnitteluun.

Kiinteistöt sähköistyvät

Sähkötekniikka liittyy oleellisesti lähes kaikkiin kiinteistön toimintoihin ja olosuhteisiin. Siksi toimiva ja taloudellinen ratkaisu vaatii osaamista ja kehityksen seuraamista. Me pysymme ajan hermolla.

Infraa rakentamassa

Sähkötekniikan hyödyntäminen ei rajoitu vain kiinteistöihin. Muun muassa liikunta-alueiden valaistus, lentokenttien kiitoratojen valaistusjärjestelmät, data center -luolat ja parkkihallit ovat suunnittelukohteitamme.

Turvajärjestelmät ovat nykypäivää

Tulevaisuuden yhteiskunnassa turvatekniikan merkitys kasvaa koko ajan. Hyvin suunnitelluilla järjestelmillä luomme rauhallisen mielen niin ihmisten kuin omaisuuden suhteen.