Taloyhtiön Energiatarkastukset

Palvelumme sisältää taloyhtiön energiatarkastuksen Motivan palvelukuvauksen mukaisesti.

Taloyhtiö saa raportin tehdyistä havainnoista sekä ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Tarkemman kuvauksen palvelusta löydät osoitteesta: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/taloyhtion_energiatarkastus