Hepaconissa asiantuntijat saavat asiantuntea. We do things the right way.

Kuntokartoitukset ja pitkän tähtäimen suunnitelmat

Optimaalinen kuntokartoituksen ajoitus takaa pienimmät kustannukset.

Kuntoarviot

Rakennuksen elinkaaren aikana syntyvistä kustannuksista vain pieni osa syntyy rakentamisen aikana. Kuntoarvio on yleiskatsaus taloteknisten järjestelmien kunnosta. Mahdollisiin havaittuihin ongelmakohtiin ehdotetaan korjaustoimenpiteitä tai tarkempia mittauksia ja tutkimuksia.

Kuntotutkimukset

Kuntotutkimus voi olla kuntoarvion jatkotoimenpide tai erillinen kuntoarviota tarkempi selvitys taloteknisen järjestelmän kunnosta ja tarvittavista toimenpiteistä korjausehdotuksineen. Pidä omaisuudestasi hyvää huolta.

PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelmat

PTS kuntoarvioineen ja kuntotutkimuksineen antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista. PTS antaa työkalut kiinteistön hallittuun ylläpitoon ja huoltoon.