Hepaconissa asiantuntijat saavat asiantuntea. We do things the right way.

AV-, tele- ja turvatekniikka

AV-, tele- ja turvatekniikka ovat osa kiinteistön sähkösuunnittelua ja ne kannattaa tilata samalta osaavalta toimijalta. Meiltä.

AV-tekniikka

Yritysten kansainvälistymisen ja etätöiden yleistymisen myötä videoneuvottelut ovat tulleet osaksi normaalia toimistotekniikkaa. Siksi niiden toimiva toteutus on osa yritysten kannattavuutta.

Telejärjestelmät

Yksikään yritys ei kykene toimimaan ilman toimivia tietojärjestelmiä. Ammattitaitoinen suunnittelu ja toteutus luovat toimintaedellytykset tietojärjestelmien häiriöttömälle käytölle.

Turvatekniikka

Kehittyneet turvajärjestelmät ovat osa yrityksen riskienhallintaa. Oikein toteutettuna ne pienentävät henkilöresursseja, vähentävät mahdollisia henkilövahinkoja ja muita taloudellisia menetyksiä.