Hepaconissa asiantuntijat saavat asiantuntea. We do things the right way.

Savunpoisto- ja sammutusjärjestelmien suunnittelu

Meillä sammutusjärjestelmien suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä LVI-suunnittelun kanssa.

Vaaratilanteiden varalta

Toimivilla sammutusjärjestelmillä minimoidaan henkilö- ja materiaalivahingot tulipalon sattuessa. Järjestelmien avulla voidaan onnettomuustilanteessa pitää rakennuksen poistumisreitit savuttomina ja näin helpottaa pelastus- ja sammutustyötä sekä vähentää palovahinkoja.

Tekniset järjestelmät

Savunpoiston taloteknisiä järjestelmiä ovat koneellinen ja painovoimainen savunpoisto sekä koneellinen paineistus. Sammutusjärjestelmistä yleisimpiä ovat sprinklerijärjestelmät sekä erilaiset kaasusammutusjärjestelmät. Poikkeuksellisten järjestelmien suunnittelussa hyödynnämme laajaa yhteistyöverkostoamme tarpeen mukaan.

Yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Nämä järjestelmät ovat oma erikoisalansa, jonka laadusta ei saa koskaan tinkiä. Suunnittelijoillamme on laaja kokemus ja asiantuntemus savunpoistojärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksen valvonnasta kaikkiin savunpoistoluokkiin kuuluvista kohteista (asunnot ja majoitustilat, varasto- ja tuotantotilat, liike- ja toimistorakennukset).