Teollisuuden tuotanto- ja varastotilat

Luotettava ja energiatehokas laitos on ratkaisumme tinkimätön lähtökohta.

Teollisuudessa olosuhteet ovat poikkeuksellisen vaativia ja tuotantoprosessien tuntemus on kaikessa suunnittelussa välttämätöntä. Usein ympärivuorokautisesti toimivat tuotantotilat edellyttävät LVIAS-järjestelmien osalta pitkäikäisiä ratkaisuja, joissa energiatehokkuus ja huollettavuus on huomioitu.

Hepaconilta löytyy teollisuuden vaatimaa erikoisasiantuntemusta, laadukasta suunnittelua ja valvontaa.

Taloteknisen suunnittelun tavoitteena on mahdollisimman suuri käyttövarmuus sekä varasyöttömahdollisuudet mahdollisissa häiriötilanteissa. Tätä varmistaaksemme olemme suunnitelleet lukuisia muuntamoita ja sähkönjakelujärjestelmiä.

Asiakkaidemme liiketoiminnan kannattavuus on selkeästi kytköksissä oikeisiin suunnitteluratkaisuihin.

Elintarviketeollisuus on erityisosaamisalueemme. Olemme työskennelleet elintarviketeollisuuden parissa lähes koko olemassaolomme ajan monien kymmenien asiakkaiden kanssa. Ensiarvoisen tärkeää on myös elintarvikehygienian huomioiminen kaikissa suunnitteluratkaisuissa.

Tarkkaa olosuhdehallintaa on myös muualla kuin teollisuudessa. Hepacon on vastannut mm. museoiden, arkistoiden sekä lääketeollisuuden ja leikkaussalien puhdastilojen suunnittelusta.