Tutustu hepaconilaisiin

Marko Taberman

Suunnittelupäällikkö, SKT

Marko Taberman

Urakehitys Hepaconilla on ollut hyvä.

Olen aina ollut kiinnostunut sähkötekniikasta. Peruskoulun jälkeen menin ammattikouluun (sähköasentajan opintolinjalle), josta ensimmäisen opintovuoden jälkeen hain ja pääsin Helsingin teknilliseen oppilaitokseen sähkövoimatekniikan opintolinjalle.

Valmistumisen jälkeen olin pari vuotta töissä pienessä muutaman henkilön sähkösuunnittelutoimistossa, josta vaihdoin Hepaconille keväällä 1998. Halusin vaihtaa isompaan toimistoon, jossa on mahdollisuus osallistua isompiin ja haastavampiin projekteihin ja näin kehittää ammattitaitoaan. Myös toimiston sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella Malmilla vaikutti päätökseeni.

Urakehitys Hepaconilla on ollut hyvä. Etenin Hepaconilla nuoremmasta suunnittelijasta pikkuhiljaa omien itsenäisten projektien kautta projektipäälliköksi. Vuonna 2014 tartuin kuitenkin mahdollisuuteen siirtyä suunnittelupäällikön rooliin toiseen yritykseen, mutta palasin pian takaisin, koska myös Hepaconilla tarjoutui mahdollisuus vastaavaan rooliin. Toki vaikuttimina olivat myös hyvä yhteishenki, motivoiva työilmapiiri ja organisaatio, jossa kynnys johdon ja työntekijöiden välillä on matala.

Tyypillinen työviikkoni sisältää 2-5 kpl suunnittelu- ja työmaakokouksia, muutamia työmaiden valvontakäyntejä sekä päivittäisiä sisäisiä suunnittelupalavereja projektiryhmäläisten sekä muiden suunnittelualojen suunnittelijoiden kanssa. Henkilökohtainen suunnittelu on viime vuosina jäänyt melko vähäiseksi, koska siihen ei enää ole riittänyt aikaa. Pääosa ajasta menee suunnittelun ohjaamiseen ja muiden laatimien suunnitelmien läpikäyntiin.

Työssäni minua parhaiten motivoi projektit, joissa saa tehdä teknisesti laadukkaita ja pitkäikäisiä ratkaisuja ja joissa saa/joutuu haastamaan myös itseään. Tähän Hepaconin pitkäaikaiset asiakassuhteet ja monipuoliset projektit tarjoavat hyvät mahdollisuudet. Toivon myös, että pystyn nykyisessä roolissani siirtämään osaamistani nuoremmille suunnittelijoille ja voin auttaa heitä kehittymään suunnittelijoina sekä etenemään urallaan Hepaconilla.