Hepaconissa asiantuntijat saavat asiantuntea. We do things the right way.

Rakennusautomaatiosuunnittelu

Meillä on rakennusautomaatiolle omat erikoistuneet asiantuntijat.

Älykkäästi, teknologiaa hyödyntäen

Rakennusautomaatio on erityisosaamista, jolla luomme optimiolosuhteet optimikustannuksin. Älykäs ja oppiva talo on todellisuutta. Ilman rakennusautomaatiota ei nykyään rakenneta muuta kuin yksityiskoteja. Ja sekin on muuttumassa. Automaatiolla voidaan vaikuttaa yli 50 %:iin kiinteistön elinkaaren aikaisista kustannuksista. Kannattaa valita hyvät suunnittelijat.

Aluevalvontajärjestelmällä hallintaa

Oikeilla automaatio- ja tiedonsiirtoratkaisuilla voidaan isoista kiinteistömassoista luoda yksi yhteinen järjestelmä, jonka hallinta voidaan järjestää halutulla tavalla. Aikaamme seuraten olemme olleet toteuttamassa aluevalvontajärjestelmiä lähes 30 vuoden ajan.

Erityistilojen ehdoton edellytys

Erityistilojen, kuten museot, puhdastilat, elintarvike- ja lääketeollisuus, sisäilmastovaatimukset ovat poikkeukselliset. Olosuhteiden on pysyttävä vakioina vuodenajoista tai käyttökuormista riippumatta, huolella suunniteltu säätölogiikka on keskeistä.