Case

Arvokas koulurakennus Töölössä
Etu-Töölön lukio

Etu-Töölön lukion rakennus on Hjalmar Åbergin suunnittelema ja se on toiminut koulukäytössä valmistumisestaan (v. 1930) asti. Alkuvuodesta 2022 valmistuneessa perusparannushankkeessa tiloja ajanmukaistettiin ja lukion rakennushistoriallisesti arvokkaat tilat säilytettiin mahdollisimman alkuperäisinä. Vaikka rakennus ei ole asemakaavassa suojeltu, on se arvotettu toiseksi korkeimpaan suojeluluokkaan 1.

Hepacon toimi Etu-Töölön lukion hankkeessa LVIA- ja energiasuunnittelijana. Rakennuksessa suoritettiin laaja talotekninen perusparannus, ja koulun energiatehokkuutta parannettiin ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisuudella. Tiloissa säädetään ilmanvaihtoa käyttäjämäärien mukaan rakennusautomaatioon liitettyjen hiilidioksidimittausten avulla. Koulun lämmitysjärjestelmä muutettiin maalämpö-kaukolämpö hybridilämmitykseksi ja tätä varten koulun pihalle porattiin kuusi maalämpökaivoa. Suojeluluokitus asetti haasteita talotekniikalle, mutta hyvällä suunnittelulla aikaansaatiin toimiva lopputulos. Talotekniset laitteet ovat sulautuneet arvokkaisiin tiloihin huomaamattomasti.

Seuraava case →